Edukacja

Jestem psychologiem w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miałam możliwość kształcenia się w zakresie ścieżek specjalizacyjnych z terapii rodzin, psychologii klinicznej dziecka i młodzieży oraz psychologii miłości. Po studiach ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego” nu Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Figuruję w ewidencji psychologów transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 292/P. Po zakończeniu edukacji uczestniczyłam w kursach dokształcających między innymi z zakresu: „„Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego.”; „Elementy diagnozy neuropsychologicznej.”; „Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2.”; „Warsztaty psychologa klinicznego. Umiejętności praktyczne i narzędzia diagnostyczne.”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach kardiologii, neurologii i onkologii Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń. Realizowałam liczne projekty, w ramach których prowadziłam warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy. Współpracowałam z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, gdzie prowadziłam poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Pracowałam zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Miałam możliwość odbycia stażu psychoterapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach kardiologii, neurologii i onkologii Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń. Realizowałam liczne projekty, w ramach których prowadziłam warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy.

Współpracowałam z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, gdzie prowadziłam poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Pracowałam zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Miałam możliwość odbycia stażu psychoterapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania.

Aktualnie świadczę usługi dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię, współprowadzę grupę edukacyjno-rozwojową dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi oraz jestem pracownikiem Punktu Koordynacyjno- Zgłoszeniowego.

W ramach Pracowni Psychologicznej Barbara Zawistowska prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne i psychoterapię. Dbając o jak najlepszy poziom świadczonych przeze mnie usług, regularnie poddaję się superwizji, a także uzupełniam wykształcenie.

Wykonuję również badania psychotechniczne kierowców, oraz badania z zakresu medycyny pracy. W Pracowni Psychologicznej Barbara Zawistowska badania psychotechniczne może przejść każdy kierowca. Badania mogą odbywać się indywidualnie, jak i w małych grupach. Prowadząc badania dbam o życzliwą i miłą atmosferę, bezstresowy przebieg badania oraz zapewniam indywidualne podejście do klienta. Pracownię można znaleźć pod numerem 246/2015, w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, sporządzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego. Pracownia psychologiczna wyposażona jest w najnowszą, certyfikowaną aparaturę, przeznaczoną do badań z zakresu psychotechniki. Testy przeprowadzane w pracowni są zgodne z standardami przedstawionymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. Testy te posiadają odpowiednie właściwości psychometryczne i są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zapraszam

Image

Barbara Zawistowska

Służę pomocą

Kontakt